Video

Mooji - Zobuď Sa A Pozeraj Očami Srdca

Mooji - Zobuď Sa A Pozeraj Očami Srdca

Mooji - Zobuď Sa A Pozeraj Očami Srdca
(Wake Up and See with the Eyes of the Heart)

Mooji - Zaručte A Buďte Levom Ktorým Ste

Mooji - Zaručte A Buďte Levom Ktorým Ste

Mooji - Zaručte A Buďte Levom Ktorým Ste
(Roar And Be The Lion You Are)

Mooji - Buď v Srdci Boha

Mooji - Buď v Srdci Boha

Mooji - Buď v Srdci Boha
(Be In the Heart of God)

Mooji - Vygrgávanie Idenity

Mooji - Vygrgávanie Idenity

Mooji - Vygrgávanie Idenity
(Burping Out the Identity)

Mooji - Ze smrtelného snu do Věčného Života (From the Dream of Death Into Eternal Life)

Mooji - Ze smrtelného snu do Věčného Života (From the Dream of Death Into Eternal Life)

Mooji - Ze smrtelného snu do Věčného Života
(From the Dream of Death Into Eternal Life)

Mooji - Víc než to (Higher than That)

Mooji - Víc než to (Higher than That)

Mooji - Víc než to
(Higher than That)

Mooji - Rozšiř svou lásku, prohlub své porozumění, žehnej světu

Mooji - Rozšiř svou lásku, prohlub své porozumění, žehnej světu

Mooji - Rozšiř svou lásku, prohlub své porozumění, žehnej světu

Mooji - Mysl je také aspektem Já (Mind Is Also an Aspect of Self)

Mooji - Mysl je také aspektem Já (Mind Is Also an Aspect of Self)

Mooji - Mysl je také aspektem Já
(Mind Is Also an Aspect of Self)

Mooji - Jděte za svým vnitřním světlem (Follow the Light Inside Yourself)

Mooji - Jděte za svým vnitřním světlem (Follow the Light Inside Yourself)

Mooji - Jděte za svým vnitřním světlem
(Follow the Light Inside Yourself)

Mooji - Buďte Tím, kdo získá zpátky Sebe (You Be the One that Wins Your Self Back)

Mooji - Buďte Tím, kdo získá zpátky Sebe (You Be the One that Wins Your Self Back)

Mooji - Buďte Tím, kdo získá zpátky Sebe
(You Be the One that Wins Your Self Back)

Mooji - Zůstaň otevřený (Stay Open)

Mooji - Zůstaň otevřený (Stay Open)

Mooji - Zůstaň otevřený
(Stay Open)

Mooji - Já není Někdo (The Self Is Not Somebody)

Mooji - Já není Někdo (The Self Is Not Somebody)

Mooji - Já není Někdo
(The Self Is Not Somebody)

Mooji - Procházka s Mooji Babou (Walk with Mooji Baba Kissed From Inside - Mooji)

Mooji - Procházka s Mooji Babou (Walk with Mooji Baba Kissed From Inside - Mooji)

Mooji - Procházka s Mooji Babou
(Walk with Mooji Baba Kissed From Inside - Mooji)

Mooji - Objevte jednotu Univerza (Discover the Universal One ness - Mooji)

Mooji - Objevte jednotu Univerza (Discover the Universal One ness - Mooji)

Mooji - Objevte jednotu Univerza
(Discover the Universal One ness - Mooji)

Mooji - Hřiště Vědomí (The Playground of Consciousness-

Mooji - Hřiště Vědomí (The Playground of Consciousness-

Mooji - Hřiště Vědomí
(The Playground of Consciousness -  Mooji)

Mooji - Já jsem tady (I Am Here - Mooji)

Mooji - Já jsem tady (I Am Here - Mooji)

Mooji - Já jsem tady
(I Am Here - Mooji)

Mooji - I Am That I Am (Jsem, který jsem - Mooji)

Mooji - I Am That I Am (Jsem, který jsem - Mooji)

Mooji - Jsem, který jsem
(I Am That I Am  - Mooji)

Mooji - Kdo tě může omezit? - Řízená meditace s Moojim (Who Can Limit You? A Guided Meditation with Mooji)

Mooji - Kdo tě může omezit? - Řízená meditace s Moojim (Who Can Limit You? A Guided Meditation with Mooji)

Mooji - Kdo tě může omezit?
Řízená meditace s Moojim
(Who Can Limit You? A Guided Meditation with Mooji)

Mooji - Láska (bez připoutanosti) LOVE Without Attachment - Mooji

Mooji - Láska (bez připoutanosti) LOVE Without Attachment - Mooji

Mooji - Láska (bez připoutanosti)
(LOVE Without Attachment - Mooji)

Mooji - Hovoř bez identity (Speak Without Identity)

Mooji - Hovoř bez identity (Speak Without Identity)

Mooji - Hovoř bez identity
(Speak Without Identity)

Mooji - Neznámý neví nic (The Unknown Doesn‘t Know Anything ◦ Tea Satsang, 29th June 2014)

Mooji - Neznámý neví nic (The Unknown Doesn't Know Anything ◦ Tea Satsang, 29th June 2014)

Mooji - Neznámý neví nic
(Mooji  The Unknown Doesn't Know Anything ◦ Tea Satsang, 29th June 2014)

Mooji - Tohle je Ono! (This Is It! – The Final Satsang in Rishikesh)

Mooji - Tohle je Ono! (This Is It! – The Final Satsang in Rishikesh)

Mooji - Tohle je Ono!
(This Is It! – The Final Satsang in Rishikesh)

Mooji - Buď plně v přítomnosti (Be Fully for the Presence - Mooji)

Mooji - Buď plně v přítomnosti (Be Fully for the Presence - Mooji)

Mooji - Buď plně v přítomnosti
(Be Fully for the Presence - Mooji)