Citáty

Rozpoznaj prirodzené ticho tvojho vlastného Bytia.
Ticho nie je o správaní.
Ticho nie je o praktizovaní.
Je to prirodzený parfum bytia.
Pokúšať sa byť pokojným nie je pokojné.
Nájdi pokoj vo vnútri, ktorý proste iba je.
Nie je nikto, kto by ho praktikoval.
Môže byť len rozpoznaný.
Je tu.
Neskrýva sa.
Neponáhľa sa.
Jednoducho sa prestaň stotožňovať s minulosťou, budúcnosťou, prítomnosťou alebo s ktorýmkoľvek osobným obrazom.
Buď otvorený byť ničím.
Ničím.
Takže vnútorne si jednoducho ako priestor.
Nie je to pasívny priestor, ale priestor plný uvedomenia.
Avšak, nedefinuj seba ako plného uvedomenia.
Nedefinuj seba ako čokoľvek.
Jednoducho zotrvaj v prirodzenom vedomí Seba.

Niekedy môže byť  tvoje prenikanie do Bytia intenzívnejšie ako zvyčajne.
Buď kompletne otvorený vo svojom srdci.
Nehovor: ,,Okej, rád by som mal zaradený iba prvý stupeň. Je to príjemné a postupne preradím na druhý stupeň.“
Nie. Ak si naozaj odovzdaný, nechaj Božiu ruku byť tvojou riadiacou pákou.
Nechaj Ho jazdiť.
Nesnaž sa kontrolovať, v akomkoľvek smere, rýchlosť tvojej jazdy.
Nesnaž sa spomaliť.
Nehovor: ,,Zvládnem iba túto rýchlosť.“
A rozhodne sa nezaoberaj záchranným pásom.
Plne dôveruj.

Absolútne nič nemôže byť nejakýmspôsobom vykúzlené, pretože všetko je už tu.Len je potrebné odhaliťSkutočnosť.Nespoliehaj sa len na svojuhlavu,privítaj Milosť do svojho srdca.

Keď tvoja myseľ znovu vstúpi do tvojho srdca,
už nie si ďalej držiteľ identity.
Nie je potrebné zostavovať imigračnú tabuľu pre myšlienky a pocity.
Staneš sa krajinou bez mena, bez prekážok – bez limitov.
Ako priestor, si nekonečný, kompletný, nemerateľný.
Bez snahy zotrvaj vo svojom pokoji.
Tichý v šírom oceáne Bytia.
Za každou potrebou či túžbou.
Dokonale uspokojený v jedinom požehnanom Bytí.

Vravíš, “Na jednej strane už nie som viac osobou,“ no na druhej strane vravíš, “Stále však nie som pevne zakotvený v Bytí.“
A teraz sa pýtaš čo máš robiť.
Poviem ti: Nedotýkaj sa ani jednej strany, ani naľavo ani napravo.
Dokonca ani najvyššej mysli v rámci javov, satvickej mysli, nedotýkaj sa jej.
Nekontaktuj dokonca ani “ja¨ a povedz mi čo zostalo?

Vravíš, že si zničil každú príležitosť, každý dar, ktorý ti bol daný,
a že najväčší dar, ktorý si dostal som ja...
Avšak Toto nie je niečo čo môžeš zničiť.
V skutočnosti, Tento dar môže jedine zničiť “teba“ a oslobodiť tvoje srdce.

Nie sú to ani tak vedomosti, ktoré potrebujeme,
ale skôr inšpirácia k tomu, aby sme znovu pocítili dych ducha,
prúd Milosti, silu Svätého Ducha,prítomnosť žijúceho Boha.
Nie je to o konceptoch a ďalších inštrukciách ako čo urobiť, ale o opätovnom povzbudení do skutočného života.
Na satsangu, ak si otvorený, bude to ako dýchanie z úst do úst, z ducha, ktorý jediný smie vstúpiť priamo skrze Srdce.

Vravíš, že sa chceš zbaviť hluku,
Ale ty a hluk idete ruka v ruke.
Musíš byť bez “teba¨ a všetok hluk ustane.
Skutočný Ty si pozorovateľ bez tvaru.
Osoba, hlučná osoba, je len obrazom, predstavou.
Sloboda je o rozpoznaní tejto skutočnosti.

Vravíš, že nastal nesmierny Pokoj, avšak ešte stále sa objavuje osoba.
Áno, osoba uprostred ostatných vecí.
No keď sa osoba objaví, i táto skutočnosť je pozorovaná.
Jej príchod a odchod je pozorovaný.
Môže byť niečím narušený tento priestor, z ktorého je pozorovaná prítomnosť i absencia osobnosti?
Nie.
A To je tvoje skutočné Bytie.

Ak tvoje srdce a myseľ hľadajú Pravdu,
staneš sa náhle prekrásnym.
Už nepotrebuješ žiadny mejkap.
Ten, ktorý žije láskou k Bohu, alebo hľadá Pravdu, sa stane nádherným sám o sebe.
A túto spoločnosť tak veľmi milujem.
Všetci sme tu kvôli slobode, ale veľa ľudí premárni príležitosť lipnutím na dočasných veciach.
Všetci sú deťmi Boha, nie nevlastnými deťmi, nie adoptívnymi deťmi alebo sirotami.
Všetci sme Jedným v kráľovstve samotného Boha.
A keď sa stretneme, dokonca bez slov a vedomostí mysli, naše vnútorné bytie žiari tento nesmierny pokoj, lásku a radosť.

Jestliže ode mě chcete dostat maximum, buďte usazeni v pozici Vědomí a naslouchejte jako Vědomí samo.
Jestliže nasloucháte jako osobnost, nikdy nepochopíte, kde jsem, nebo na co ukazuji, protože osobnost má v sobě tolik konfliktů, tolik různých hlasů, které ji rozdělují, hádají se a soutěží.
Naslouchejte jako Vědomí.
Najděte vyladěnost, synchronicitu s pocitem Přítomnosti.
Buďte s ním sjednoceni.
Tato synchronicita je mnohem vyšší úrovní komunikace ve sféře Bytí.
Je mnohem vyšší než mentální nebo verbální rozmluva.
Rezonance Srdce je posvátnou vibrací.
Skrze ni docházíte spontánně k rozpoznání Sebe.