Video

Mooji - Vrať se tam, kde jsi Nula (Return to Where You Are Zero)

Mooji - Vrať se tam, kde jsi Nula (Return to Where You Are Zero)

Mooji - Vrať se tam, kde jsi Nula
(Return to Where You Are Zero)

Mooji - Poznali Sme Sa Ešte Pred Začiatkom Tohto Sveta

Mooji - Poznali Sme Sa Ešte Pred Začiatkom Tohto Sveta

Mooji - Poznali Sme Sa Ešte Pred Začiatkom Tohto Sveta

Mooji - Jednoduché a Hlboké Predstavenie Seba-spytovania Sri Moojim

Mooji - Jednoduché a Hlboké Predstavenie Seba-spytovania Sri Moojim

Mooji - Jednoduché a Hlboké Predstavenie Seba-spytovania Sri Moojim

Mooji - Správa od Sri Moojiho - Čas Trávenia (Time to Digest)

Mooji - Správa od Sri Moojiho - Čas Trávenia (Time to Digest)

Mooji - Správa od Sri Moojiho - Čas Trávenia
(Time to Digest)

Mooji - Mooji číta z Piesne Avadhúta (Avadhuta Gita - Why do you run?)

Mooji - Mooji číta z Piesne Avadhúta (Avadhuta Gita - Why do you run?)

Mooji - Mooji číta z Piesne Avadhúta
(Avadhuta Gita - Why do you run?)

Mooji - Najvyššia Voľba (The Highest Choice)

Mooji - Najvyššia Voľba (The Highest Choice)

Mooji - Najvyššia Voľba
(The Highest Choice)

Mooji - Otvorený Satsang s Moojim Rishikesh, 2014, 2 týždeň (Satsang with Mooji Rishikesh, 2014 Week 2)

Mooji - Otvorený Satsang s Moojim Rishikesh, 2014, 2 týždeň (Satsang with Mooji Rishikesh, 2014 Week 2)

Mooji - Otvorený Satsang s Moojim Rishikesh, 2014, 2 týždeň
(Satsang with Mooji Rishikesh, 2014 Week 2)

Mooji - Kristovo Vedomie (Christ Consciousness)

Mooji - Kristovo Vedomie (Christ Consciousness)

Mooji - Kristovo Vedomie
(Christ Consciousness)

Mooji - Objavenie Pravdy Musí Byť Prirodzené (The Discovery of the Truth Has to Be Natural)

Mooji - Objavenie Pravdy Musí Byť Prirodzené (The Discovery of the Truth Has to Be Natural)

Mooji - Objavenie Pravdy Musí Byť Prirodzené
(The Discovery of the Truth Has to Be Natural)

Mooji - Padanie Smerom Nahor Do Radosti ( Falling Upwards Into Joy)

Mooji - Padanie Smerom Nahor Do Radosti ( Falling Upwards Into Joy)

Mooji - Padanie Smerom Nahor Do Radosti
(Falling Upwards Into Joy)

Mooji - Pár Minút na Bytie Ľahkým a Slobodným (A Few Minutes to Be Light and Free)

Mooji - Pár Minút na Bytie Ľahkým a Slobodným (A Few Minutes to Be Light and Free)

Mooji - Pár Minút na Bytie Ľahkým a Slobodným
(A Few Minutes to Be Light and Free)

Mooji - Keď Je Pozornosť v Jednote s Vašim Bytím, Celý Váš Život Kvitne

Mooji - Keď Je Pozornosť v Jednote s Vašim Bytím, Celý Váš Život Kvitne

Mooji - Keď Je Pozornosť v Jednote s Vašim Bytím, Celý Váš Život Kvitne

Mooji - TOTO MUSÍTE VIDIEŤ!!! JEDNOTNÁ MÚDROSŤ V PLNEJ SILE. (FULL POWER EXPRESSION OF NON-DUAL WISDOM)

Mooji - TOTO MUSÍTE VIDIEŤ!!! JEDNOTNÁ MÚDROSŤ V PLNEJ SILE. (FULL POWER EXPRESSION OF NON-DUAL WISDOM)

Mooji - TOTO MUSÍTE VIDIEŤ!!! JEDNOTNÁ MÚDROSŤ V PLNEJ SILE.
(FULL POWER EXPRESSION OF NON-DUAL WISDOM)

Mooji - Potvrď Toto Znova a Znova až Kým Je Tomu Koniec! (Confirm this Over and Over Until It‘s Over!)

Mooji - Potvrď Toto Znova a Znova až Kým Je Tomu Koniec! (Confirm this Over and Over Until It's Over!)

Mooji - Potvrď Toto Znova a Znova až Kým Je Tomu Koniec!
(Confirm this Over and Over Until It's Over!)

Mooji - Satsang s Moojim v Rišikeši, India, 2014: Momenty a Postrehy Prvého Týždňa (Rishikesh 2014: Week 1)

Mooji - Satsang s Moojim v Rišikeši, India, 2014: Momenty a Postrehy Prvého Týždňa (Rishikesh 2014: Week 1)

Mooji - Satsang s Moojim v Rišikeši, India, 2014: Momenty a Postrehy Prvého Týždňa
(Rishikesh 2014: Week 1)

Mooji - Zisti kto je tu

Mooji - Zisti kto je tu

Mooji -  Zisti kto je tu
(Find out who is here)

Mooji - Pochopenie cieľa vášho hľadania

Mooji - Pochopenie cieľa vášho hľadania

Mooji - Pochopenie cieľa vášho hľadania
(Understanding the goal of your search)