Ticho v "Ja"

Rozpoznaj prirodzené ticho svojho vlastného Ja.
Ticho nie je správanie.
Ticho nie je cvičenie. Je to prirodzený parfum Bytia.
Ak sa snažíš byť v tichosti, nie je to ticho. 
Nájdi toto ticho vo vnútri, kde prirodzene Je.
Tam nie je nikto, kto by ho praktizoval.
Môže byť iba rozpoznané.
Je tu. Neskrýva sa. Nenáhli sa.
Jednoducho sa prestaňte stotožňovať s minulosťou,
budúcnosťou, prítomnosťou, alebo s akýmkoľvek seba-obrazom.
Buďte otvorení byť ničím.
Tak, že vo vnútri ste jednoducho ako priestor.
Ale toto nie je prázdny priestor, ale priestor plný života.
Avšak, nedefinujte seba ani ako priestor plný života.
Nedefinujte seba vôbec.
Jednoducho zotrvávajte v prirodzenom Sebauvedomení.

Namaste