Správa Pre Celý Svet

Nemajte Obavy Vôbec Z Ničoho
Keby som chcel povedať správu pre CELÝ SVET, pre celý svet, povedal by som, nemajte obavy vôbec z ničoho, neobávajte sa vôbec ničoho.
Pamätajte si toto, že tu nie ste náhodne.
Aj v tejto podobe.
Toto je iba kostým, na chvíľu. Musíme ho nosiť.
Ale ten kto je za týmto kostýmom, ten je nekonečný.
Toto musíte zistiť!
Ak toto viete a dôverujete tomu, nemusíte mať obavy z ničoho.
Nebudete panikáriť alebo jednať tak unáhlene.
A dovolíte si priestor na to, aby ste nie vždy iba reagovali, ale boli potichu.
A zistíte, že vaša myseľ znova pekne zostúpi do vášho srdca, a potom začnete vidieť vo svojom prirodzenom stave,
z vášho prirodzeného stavu.
A chcem povedať, že tento svet je taký plný lásky.
A vaše srdce, vaša bytosť je taká plná lásky. Plná pokoja.
Nemusíte ísť niekam inam, aby ste našli pokoj.
Nemusíte ísť do Indie, aby ste našli pokoj.
Nemusíte ísť do Himalájí, aby ste našli pokoj.
Nemusíte ísť do Karibiku aby ste našli pokoj alebo šťastie.
Pretože sú presne tam kde ste.
A keby som sa mal s vami o niečo podeliť, potom toto je to o čo by som sa s vami rád podelil:
Že keď poviete ‘ja’, keď poviete ‘ja’, skutočný význam ‘ja’ je radosť.
Je to šťastie, je to život. A je to tiež pozorovanie života.
Takže všetko ostatné, všetky ostatné záležitosti nie sú podstatné, viete?
Všetky ostatné veci iba prechádzajú okolo, ako oblaky na oblohe.
Nechcete sa pripútať k nejakému oblaku, pretože ako dlho to bude trvať?
Nechajte ich nech prejdú, nechajte ich prejsť.
A to neznamená, že by ste si nemali užívať rodinu.
Užívajte si čokoľvek čo príde, čokoľvek sa objaví.
Ale nemajte z ničoho obavy.
Iba buďte šťastní šťastní šťastní.
A buďte si istí, že čokoľvek sa stane v živote, konečný bod je: Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku.
Takže: Namaste. Namaste.
Namaste.
To je všetko čo vám chcem povedať.
Šťastní šťastní šťastní.
Buďte si vedomí tohto: keď poviete ‘ja’, skutočný význam ‘ja’ je radosť, je to šťastie, je to život - a je to tiež pozorovanie života.
Užívajte si čokoľvek čo príde, ale nemajte obavy z ničoho.
Iba buďte šťastní šťastní šťastní.
Buďte si vedomí, že čokoľvek sa v živote stane, konečný bod je: Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku.
Namaste!

Mooji