Pozorovanie z Mojej Jednoty

Viete, ‘Ako môžete hovoriť a rozprávať o Bohu ako, viete, je to dualita, a pritom zároveň ľudia vás majú za jedného z najväčších učiteľov Advaity?’ Tak hovoríte.
Ale ja som iba úprimný.
Niekedy ja som ja a vtedy on je Boh.
Milujem ten vzťah.
Ale keď ja som ja, je to vždy preto, že som najskôr On.
A držím mňa v sebe.
Cítim dojem seba, vedomia.
Inak, ako s vami môžem hovoriť?
Ale ja som vždy To.
Či som bhakti, bhakta; Či som vyznávač alebo nie.
Som najprv vždy To.
Som vždy To.
Ale som šťastný, že môžem byť ten kto sa odvzdáva.
Milujem tento vzťah, ktorý je vytvorený.
Dualita je iba vytvorená, aby sme mohli mať výsadu odovzdávať sa Pánovi Vesmíru.
Je to iba preto, vidíte, pre mňa.
Dualita je tam, aby sme mali tú radosť a výsadu,
viete, zložiť sa na Pánove nohy.
A potom mi hovoríte, ‘No, to je dualita.’
Áno, je to dualita, ale zároveň nie je, viete.
Moja dualita je nedualita.
Moja dualita je stále nedualita.
Aj moja nedualita je dualita.
Ja neviem, čo s tým urobíte.
Ale ja sa cítim úplne pohodlne v mojej existencii.
Jedného dňa, táto vec odpadne, ja som stále tu tak ako som tu teraz.
Som iba tu, viete.
Takže... a pokiaľ som v tomto tele, som tiež toto, stále tu, len tak.
Ale mám zmysly, ktoré fungujú, a fungujú v rozmanitosti vo vnútri mojej jednoty.
Mám príbuzných, vzťahy a priateľov, a všetky tieto veci, a sú stále prejavom duality pochádzajúcim z jednotnosti, z tej jednej harmónie.
Takže ja sa v tomto necítim nepohodlne.
Necítim sa nepodhodlne, viete.
Vychutnávam si svoje koláče a šálku čaju.
Ja sa za to nehanbím a nehovorím, Oh, ale to je dualita.
Áno, je to dualita, ale som to tiež ja.
Musím si niečo vychutnávať, prečo si nevychutnávať?
Takže, či som to stále ja ako To, ktoré si toto vychutnáva.
Ja s tým nie som hlboko spútaný, ale je to tu.
Otvorím oči alebo moje oči sa otvoria a vidím, niekedy, všetky tieto veci, ale stále vidím zo svojho srdca.
Stále vidím zo svojej Jednoty.
Sú to všetko obrazy vo vnútri mojej Jednoty;
vrátane tohto tela, aj to je vo vnútri mojej Jednoty.
Niektorí z vás tomuto rozumejú,
ostatní z toho chcú urobiť iba nejaký druh mentálnej diskusie; ktorá bude vyhovovať vašim dispozíciám a temperamentu, a tým sa ja nezaoberám.
Ale niektorí z vás pochopia.
Ja prehováram k tým, ktorí pochopia radšej ako k tým z vás, ktorí mylne porozumejú a dôverujú svojmu omylu.
Ale v každom prípade, vy tiež ste ten Jeden vo vnútri mňa.
Majte sa.
Niekedy ja som ja a vtedy on je Boh, milujem ten vzťah.
Ale keď ja som ja, je to preto, že prvý je vždy On a ja držím mňa v sebe.
Ale ja som vždy To, bez ohľadu na to či som bhakta, odovzdávajúci sa, alebo nie.
Ja som vždy najprv To.
Ja som vždy To.
Dualita je iba vytvorená, aby sme mohli mať výsadu odovzdávania sa Pánovi Vesmíru.
Ja mám príbuzných, vzťahy, priateľov, a všetky tieto veci a oni sú stále prejavom duality pochádzajúcim z jednej Jednoty, z tej jednej harmónie. Užívam si koláče a môj pohár čaju.
Nehanbím sa za to.
Ja nehovorím, to je dualita.
Áno, je to dualita, also som to tiež ja.
Musím si niečo vychutnávať, prečo si nevychutnávať?
Sú to všetko obrazy vo vnútri mojej Jednoty, vrátane tohto tela, ktoré je vo vnútri mojej Jednoty.
Vy tiež ste ten Jeden vo vnútri mňa.

Mooji