Pochopenie cieľa vášho hľadania

Čo je cieľom hľadajúceho?
Toto je veľmi dôležité,a malo by to byť od začiatku,predtým než niekto uvažuje o vydaní sa na duchovnú cestu.
Od samého začiatku by tam mal byť zmysel toho čo hľadáte, viete?
Musíte v tom mať veľmi jasno.
Sú to vedomosti? Sú to zážitky?
Je to kvôli sláve?
Je to aby ste získali duchovné schopnosti?
Aby ste mohli robiť zázraky?
Aby ste zistili čo je Pravda? Aby ste rozpoznali Pravdu?
Ale až natoľko aby ste zistili, že ste ňou?
Že vaše rozpoznanie pravdy a vy ste jedno a to isté?
Je to aby ste mali lepší budúci život?
Je to aby ste sa stali učiteľom? Aby ste sa stali guru?
Tieto veci, musíme ich skutočne zvážiť.
Čo je zmyslom vášho hľadania?
Pretože...
Samozrejme, môžete začať bez toho aby ste mali v tom jasno,a bez toho aby ste mali jasný zámer.
Iba nasledujete veci, ktoré sa dejú, a určitým spôsobom dorastáte do určitého tvaru,
alebo niečo také.
To tiež musí byť zahrnuté, keď je to tak.
Ale,
cítim, že mnohí hľadajúci, po mnohých rokoch praktizovania, keby boli skutočne dotazovaní, viete,
'Máš predstavu o tom čo hľadáš?'
Aj tak, po toľkých rokoch, váš cieľ sa môže zmeniť.
Môžete začať s jednou vecou a stať sa niečím iným.
A, ak hľadáte iba zážitky, tie samozrejme prídu a odídu.
Každý zážitok je spojený s časom; má začiatok a má tiež koniec.
Takže je veľmi dôležité mať v tom jasno, tak veľmi ako len môžete, alebo mať zmysel toho čo je dôležité - kam idete.
Takže...
Tu, cieľom je prebudiť sa k tomu čo ste vždy boli.
Ja hovorím, nie vyvinúť sa v niečo.
To môže byť ďalší uhol pohľadu.
Takže, ja nechcem byť príliš zameraný na terminológiu, viete.
Môže to byť vyjadrené tak, že dorastáte do tohto, do tohto...
stávate sa týmto, ako keď sa meníte z húsenice na motýľa, alebo niečo také.
Môže to byť takto vyjadrené.
Alebo, môže to byť tiež spôsobom, viete, zoblečenia všetkých vrstiev podmieňovania,
všetkých myšlienok, identity, a tak ďalej; a návratu na svoje pôvodné miesto, predtým než sme nadobudli, takpovediac, všetky tieto predstavy o sebe, o svete a tak ďalej, ktoré nie sú stabilné.
Takže tu, viac sa sústredíme na to čo je vždy prítomné pretože ak Pravda je skutočná a nekonečná, musí byť vždy skutočná, vždy nekonečná.
A ak je nekonečná, znamená to že je tiež tu a teraz, vždy prítomná, je tu teraz.
Potom vaša otázka môže byť,
'Ak je to tu teraz, ako je to možné, že si toho nie som vedomý?'
Áno, ja by som vám povedal,
Vlastne, vy ste Tým!
Ale vy veríte, že nie ste Tým.
Nie ste... Nie ste si Toho vedomý, takpovediac, pretože viac cítime, že sme naše telo-myseľ, a dynamické vyjadrenie, ktoré nazývame životom, a naše myšlienkové systémy a identita a tak ďalej.
Ale toto nie sú stabilné faktory; tiež sa menia, vidíte.
A vy ste za všetkými týmito zmenami ako pozorovateľ všetkých týchto zmien, takže vy nemôžete byť tými zmenami.
Toto je niečo čo objavíte veľmi veľmi rýchlo na satsangu.
A ako sa pohybujete hlbšie do tohto prežívania, prežívanie znamená že môžete potvrdiť pre seba; nie iba veriť, alebo si predstavovať, ale môžete cítiť a ujasniť si, a nejako potvrdiť na základe vášho priameho prežívania. Vidíte?
Toto musí byť ten najdôležitejší faktor pretože inak iba špekulujete, stane sa to iba otázkou názorov, a tak.
Je potrebné hovoriť zo svojho Bytia.
Napokon musíte byť tým čo hľadáte.
Teraz, či to 'napokon' je otázkou niekoľkých životov alebo rokov, alebo tak, no, uvidíme.
Ja hovorím, To čo hľadáte je za hranicami času.
A je to bezčasovo tu, bezčasovo prítomné.
Vy v skutočnosti nie ste väčší ako to čo hľadáte.
Vy, ten kto hľadá, ak máte predstavu o sebe ako osoba, nie ste väčší ako tá vec, ktorú hľadáte.
A aj vy, ako osoba, ktorá niečo hľadá, ste pozorovaný ihneď a priamo z vášho prvého miesta ktoré vie čo je hľadanie, čo je zámerom.
Vidíte?
Takže v určitom zmysle je to šialené!
Že ste tu, ale je to zdanlivo tak veľmi prepletené s tým čo sme sa naučili že sme, s našimi predstavami, že sa to zdá byť zamotaný dojem, že, 'Ja som tu, ale nejako je to všetko zmiešanés mojimi myšlienkami, pocitmi a spomienkami, a tak ďalej.'
Vidíte.
Takže toto, v skutočnom seba-objavovaní, toto sa všetko otvorí, a ste oslobodený od vplyvu psychologickej mysle.
Takže toto je tá najdôležitejšia vec.
A, ako som povedal, Môžete začať s veľmi naivným hľadaním, môžete to tak nazvať, a dozrievať v tom hľadaní, do bodu keď sa všetko náhle stane nečakane veľmi jasným.
Takže, viete, plné požehnanie tomu.
Čokoľvek to je čo vás priviedlo... v každom hľadaní, budete to prežívať ako skutočné pre vás, a musí to tiež byť oživené láskou.
Láska je obrovskou podporou v hľadaní.
Nie láska ktorá nevyhnutne potrebuje objektívny odraz, ale láska, ktorá je radosťou Bytia, celistvosť, pocit celistvosti, alebo jednoty Bytia ktorý vzrastá v tejto podobe ako láska voči všetkému, viete.
Nevolí a neyberá si.
Ako slnko svieti, nedáva prednosť svieteniu na krásne kvety a nie na špinavé miesto; je všade rovnako, vidíte.
Takže vaše srdce sa stane veľmi otvoreným, veľmi štedrým,
takto veľmi otvoreným, vidíte.
A nemá sklon oddeľovať a posudzovať.
Všetky tieto veci sa začnú roztápať a stanú sa jednou jednotou, celistvosťou.
A táto celistvosť nie je o veciach; je to duchovný pocit, je to všekto zahŕňanie.
Nie sú to veci, ktoré môžeme tak dobre popísať slovami.
A je to dobre, že ich nemôžeme popísať slovami, pretože inak by sme vkladali príliš veľa dôvery do slov,
ako sme to už robili, prílišná dôvera v slová.
Slová musia nejako otvoriť svoj vnútorný význam vo vnútri, takže plevy slov sú odstránené, a jadro slov, ktoré je dušou týchto slovprežije.
A rovnako ako keď šoférujete auto, auto je iba mechanickou vecou.
Riadite auto, auto nemá dušu - vy ste dušou vo vnútri toho auta.
Rovnako auto tohto tela, tiež musíte nájsť dušu, ktorá je v ňom.
Musíte nájsť toho.
Nemôžete povedať, 'Ja som moje auto.'
Nepoviete, 'Ja som moje auto.'
Môžete povedať, 'Mám veľmi rád svoje auto, ale ja nie som moje auto.'
Vy ste dušou v tom aute.
Môžete vyjsť z auta a sadnúť si do iného auta, vidíte.
Musíte zistiť:
Kto je vodičom vo vnútri auta tohto tela?
Vidíte.
Veľmi dobre, nateraz.
Ďakujem.
Ak pravda je skutočná a nekonečná,
musí byť vždy skutočná a vždy nekonečná, ak je nekonečná,
znamená to, že je tu a teraz, vždy prítomná.
Musíte BYŤ tým čo hľadáte.
To čo hľadáte je za hranicami času
a je to bezčasovo tu, bezčasovo prítomné.

Mooji