Objavenie Pravdy musí byť prirodzené

Musí byť jasné, že v duchovnom hľadaní objavenie Pravdy musí byť prirodzené.
Nemôže to byť niečo čo si vymyslíte.
Nemôže to byť niečo čo udržiavate.
Pretože ste nikdy neboli schopní nič urdžať.
Jednoducho nemôžete.
Sila prírody poháňa zmeny v živote a čokoľvek patrí do ríše zmien sa zmení.
Aj keď skúšate silou, v skutočnosti vytvárate... niečo čudné.
Takže ak praktizujete nejaké techniky, povedzme teraz, praktizujete každý deň, ale je to radosť, takže to sa tiež stane prirodzeným.
To je v poriadku.
Ale vy praktizujete, aby ste niečo robili.
To k čomu ja nasmerovávam je to čo nie je praktizovanie.
Rovnako nemusíte neustále praktizovať, aby ste boli Juraj, ak je vaše meno Juraj.
Nemusíte si neustále pamätať, ‘Dobre, musím  si pamätať, že moje meno je Juraj.’
Ak netrpíte amnéziou alebo niečím podobným.
Nemusíte si pamätať, že ste Juraj.
A Juraj pritom nie je to čím ste.
Niečo tu je úplne prirodzené.
Keď je to objavené takým dôležitým...s takou dôležitosťou, že to obíde potrebu  pamätať si, pretože to je to čo sa stane keď je niečo tak hlboko videné a je to prirodzené, nie je potom potrebné precvičovať to.
Ak je praktizovanie, bude to, na odvrátenie, odsunutie bokom tendencie pochybovať o sebe.
Ale nie na bytie sebou.
Takže, toto odsúvanie môžete nazvať praktizovaním, ale bytie sebou nemôže byť praktizovaním.
Ak sa pokúšate byť sebou potom vytvárate niekoho kto sa pokúša stať sa sebou, čo je absurdné.
Nie je to tak.
A tieto veci musia byť jasné.
Teraz, nemajte pocit, ‘Oh, ale teraz, čo mám, čo mám teraz robiť?
Musím nájsť...
Ja vás oslobodzujem, v skutočnosti, od určitého druhu lsti mysle, pretože samotné praktizovanie v určitej fáze začne brániť jasnému videniu.
Na začiatku je dôležité, ale ako  praktizovanie v skorých fázach odlupuje nepravé vrstvy predpokladanej identity od určitého bodu dokonca aj toto praktizovanie samotné začína odpadať vo svetle skutočného rozpoznania.
Pamätajte si toto.
A samo sa vám to tiež bude pripomínať.
Ak to počujete vo vnútri.
Vlastne, začína to počutím a porozumením toho k čomu vás nasmerovávam.
Keď dospejete k poznaniu, ‘Ale vlastne je to pravda.
Nie je to niečo čo treba vyvinúť.
Nie je to niečo čo bude vytvorené.
Nie je to niečo čo vám Mooji dá ako balíček.
Nemôžem vám to dať.
To čo vám môžem dať, je niečo čo bude mať hodnotu iba ak to prijmete a to je nasledovanie tejto rady.
Iba otvorenie závesu ku skutočnému videniu.
Ale to videnie bude len vaše vlastné.
Toto je dôležité.
Ja nehovorím o mne a o vás a... v konečnom dôsledku, aj toto ty a ja tiež bude postupne zjednotené, možno to tak povedať, na rovine prežívania, alebo odpadne.
Nebude také dôležité.
Pretože čím dôležitejšie je toto ty a ja, tým viac oddelenosti je uchovanej v určitom zmysle.
Takže prosím skúste pochopiť, ja vám nedávam veľkú vec, ktorú by ste mali urobiť.
Možno spôsob, ako to skutočne pochopiť je znova toto počúvať s veľmi tichým srdcom.
A dovoliť tomu, aby sa to nejako rozvinulo.
Toto je jednoduchosť videnia.
Radšej ako ťažká namáhavá práca, a myslenie a snaženie sa niečo zistiť, trochu sa uvoľnite.
Trochu sa uvoľnite.
To čo hľadáte je priamo v Srdci vašej vlastnej Bytosti.
Takže toto  je to čo objavíte.
A čo vlastne objavujte prostredníctvom satsangu.
Takže, všetko je to dar šťasteny.
Váš život je plný dotyku šťasteny.
Nenechajte si to ujsť.
Pretože ak nasledute príliš všetky myšlienky poletujúce okolo, môžete iba uletieť, odplávať  na nejakom oblaku v snahe nájsť oblohu.
To je ono.
Rozjímajte o tom.
Takže veľa lásky.
Dobre.
Musí byť jasné, že pri duchovnom hľadaní objavenie Pravdy musí byť prirodzené nemôže to byť niečo čo si vymyslíte, nemôže to byť niečo čo budete udržiavať pretože ste nikdy neboli schopní nič udržať v chode.
To k čomu nasmerovávam je to čo nie je praktizovaním.
Ak je praktizovanie bude to na odstránenie tendencie pochybovať o sebe ale nie na bytie sebou.
Trochu sa uvoľnite to čo hľadáte je priamo v srdci vašej vlastnej bytosti.

Mooji