Nedovoľ Osobe Aby Blokovala Tvoju Slobodu

Podstatou toho, čo nazývam sadhaka, je pre mňa, že je to niekto kto nikdy nereaguje z pozície osobnosti, viete?
Počúvate niečo, ja viem, že niekedy niekto povie: “Musím s tebou o tom hovoriť.¨
Už viete čo prichádza.
Ale musíte sa naučiť odsunúť to nabok.
A počuť iba čo je povedané.
Ja som sa to tiež musel naučiť. Keď niekto niečo koordinuje, a všimne si, že možno ste mali niečo urobiť a prišli ste neskoro; a samozrejme niečo vo vnútri to nechce počuť.
Viete, nechce, je to tak.
Hovoril som o tom dnes na Satsangu, pamätáte si to?
Hovoril som vo všeobecnosti ľuďom, že dôvodom, prečo niektorí ľudia, keď hovorím o pravde a vidím veci veľmi jasne, a nehovorím s nimi o tom, lebo nemajú otvorené dvere.
Lebo sú tak investovaní do svojej osobnej identity, že niečo, aj bez toho aby o tom hovorili, to blokuje.
Aj keď povedia: ‘Prosím, povedz mi.’
Ale energeticky, ich ochranný mechanizmus je spustený.
Niekedy ľudia povedia: “Vieš, ak si niečo všimneš, môžeš mi prosím o tom povedať?
A môžeš to rozbiť alebo niečo s tým urobiť, keď niečo uvidíš?¨
Ale potom sa na nich pozriem a vidím, že mi hovoria toto ale v skutočnosti sú takíto: ‘Mooji, keď uvidíš, že niečo skrývam, len ma z toho vytiahni, dobre?
Vždy keď niečo také uvidíš.’
Ale hneď sa schovávajú.
A ja som povedal, Ale to je ťažká práca pre mňa, nemôžem.
Viete, keď idem v takom prípade hovoriť, môj jazyk oťažie.
Nejde to, lebo vaša energia blokuje.
A pritom niekomu inému môžete povedať: Nie, nie, nie, neobávaj sa. Nechaj to tak, len choď tam.
A oni hneď, [Mooji lúskne prstom] priamo vo vnútri, lebo nenechajú osobnosť, aby ich blokovala.
Niekedy vás osoba blokuje, a rastiete veľmi, veľmi pomaly.
Lebo chránite seba ako osobu.
Takže to nenazývam, čo ja volám sadhaka je niekto kto je vo fáze, keď vie, že je vedomie,ale niekedy sa myseľ objaví, a oni to chápu,a pracujú sústredene na získaní slobody.
Takže nenechajú reakcie aby prichádzali z pozície osobnosti.
Takže toto je veľmi, veľmi dôležité.
Keby som vám mal ukázať smer satsangu v tomto, keď ľudia hovoria, ‘Prečo je to také ťažké?’
Ja hovorím, Nie, vy vedome alebo nevedome stále chránite seba ako osobu.
Takže pravda sa nemôže dostať dovnútra.
Je zablokovaná.
Nemusíte si toho byť vedomí.
Ale ja k tomu nasmerovávam vašu pozornosť.
Prečo môžem hovoriť s niekým a iba to vojde dovnútra [urobí svišťavý zvuk]; a s niekým iným, tie slová sa odo mňa ani neodlepia; nemôžu ani vyjsť lebo je tam toľko.
A ja sa chcem tejto osoby spýtať, Ste si toho vedomý?
Chcem sa ich spýtať: Viete o tom?
Lebo ak si to neuvedomujete, tak sa o vás skutočne obávam.
Lebo to znamená, že vaše funkcie nefungujú.
Je to ako auto, máte kľúče, máte všetko, všetky potrebné veci, ale nenaštartuje, lebo chýba pohonná energia.
Takže musí to byť tak, že je niekto pre mňa, zrelý hľadač pravdy, čo znamená, že je to niekto kto sa práve chystá kvitnúť, alebo sa premeniť na motýľa, je to ten, kto nenechá nič, hlavne nie svoje ego, aby sa postavilo do cesty.
Je tam taká otvorenosť, je skutočne otvorený.
A to je jediná, čo by som nazval, prekážka: jedna z hlavných prekážok k nájdeniu našej skutočnej podstaty, že je tam stále vernosť identite.
A môžete si myslieť že to nie je váš prípad, ale viete to určite?
Ako niekto, kto si je vedomý vie, že sú tam ešte stále energie, ktoré ich blokujú.
A oni chcú vedieť a ja chcem vedieť: Ste si tohto vedomý?
Lebo ak ste si toho aspoň vedomý, ste v lepšej pozícii.
Ale keď si toho nie ste vedomý, ste vo veľmi zlej pozícii.
A toto je všetko, chcem o tom povedať všetkým.
Lebo mnohí mi dávajú otázky.
Ak mi dôverujú, tak im poviem: Počúvaj, vieš čo?
Nepýtaj sa túto otázku. Toto nie je otázka pre teba práve teraz.
Rozumiete?
Teraz potrebuješ rýchlu pomoc.
Ty ideš do lekárne.
Ty teraz musíš byť na pohotovosti.
Nemôžeš ísť do lekárne a spýtať sa, ‘Môžete mi dať Panadol?’ keď celý tvoj systém kolabuje. To nemôžete urobiť.
Musíš sa spýtať inú otázku.
Vidíš?
Takže, s takýmito vecami musíte dôverovať, že čo vám váš Najvyšší Učiteľ hovorí, je vyššia pravda ako to, čo vám hovorí vaša myseľ.
Lebo občas veríte viac tomu čo vám hovorí vaša myseľ.
A ja vám musím povedať: Nie, toho nepočúvaj!
Ten ťa pripravuje na to, aby si šiel do ďalšieho brucha, na ďalšie kolo sebeklamu.
Nemusíš ho počúvať, počúval si ho celý život.
Vidíte?
Takže ja by som podotkol toto ako tú najdôležitejšiu vec, keď sa ľudia snažia zistiť: ‘Čo mi stojí v ceste?’
Ja hovorím, vy nie ste iba ego samotné, ale stotožňujete sa s ním.
A keď sa s ním stotožníte, cítite sa veľmi zraniteľní.
Cítite, že nechcete byť odhalení, cítite hanbu, cítite vzdor.
Toto sú všetko znaky, že ego prežíva.
A ono nechce aby ste to pochopili. Viete?
Je to druh energie, ktorý nechce aby ste to pochopili, nechce, aby ste boli slobodní.
Lebo keď ste slobodný, vtedy s vami nemá žiadnu budúcnosť.
‘Jednou z hlavných prekážok k objaveniu nášho skutočného Seba, našej skutočnej podstaty je vernosť našej identifikácii so sebou ako osobou.’

Mooji