Mooji: Čo je Zmyslom Života?

NICOLAE TANASE, 6. JANUÁRA 2016

Mooji: Toto je snáď otázka, ktorá sa zdá jednou z najdôležitejších v ľudskej ríši.
Ale keď sa na ňu pozrieme bližšie, ukáže sa, že je jednou z tých ktoré najľahšie uniknú nájdeniu uspokojujúcej odpovede.
Predstavme si, že sa hrá svetový futbalový zápas.
Zápas môže byť iba tým čím je a prebieha tak ako prebieha.
Ale keby bolo sto komentátorov, ktorí komentujú hru, poslucháči budú počuť iba interpretáciu každého komentátora a každá bude iná.
Teraz, ktorý komentátor dal najpresnejší obraz zápasu?
Každý hovorí zo svojhich preferencií, temperamentu, podmieňovania a perspektívy.
Bude to iba subjektívny pohľad a nie úplný obraz, ktorý nemožno vyjadriť.
Mohli by sme ísť ešte ďalej a predstaviť si, že my sami sme na tomto zápase – naživo.
Ale náš pohľad bude aj tak zaujatý, podľa toho ktorému mužstvu držíme palce, tak ako by bol zaujatý pohľad každého fanúšika.
Takže v obecenstve tisíc fanúšikov bude tisíc rôznych individuálnych pohľadov. 
Možno ak niektorý z týchto pohľadov by mohol byť akceptovaný ako najobjektívnejší a najúprimnejší, bol by to pohľad niekoho kto rozumie hre a rád ju pozerá, ale vo vnútri je neutrálny čo sa týka konečného výsledku hry a skóre.
Môžeme použiť toto jednoduché porovnanie ako metaforu a uvidíme, že by to bolo to isté v prípade právnika, matky, doktora, zlodeja, politika a nábožného človeka. Všetci vnímame to čo vedome alebo nevedome vytvárame.
Každý bude vnímať a prežívať život podľa tohto podmieňovania a úlohy s ktorou sa stotožní, ale každá osoba bude odrzkadľovať iba limitovaný uhol pohľad na celok, tvarovaný bojazlivou a nevyhnutne na seba zameranou spomedzi rôznych typov bytostí, mám pocit že mudrc je tým kto skutočne pochopil život všetko-zahŕňajúcim a celistvým pohľadom a to preto, že ako u prebudenej bytosti jeho osobná myseľ splynula s vedomím – jeho zdrojom bytia.
Takáto bytosť pozerá z jednoty a šírky nepodmieneného vedomia, bez osobného interpretovania a hodnotenia.
Cíti sa v jednote so životom a so všetkými jeho odlišnými vyjadreniami a aj s tým čo je za ich hranicami. Jeho obrovská dobrosrdečnosť a múdrosť vzrastá z námahy-zbaveného a prirodzeného porozumenia prírodných zákonov, vesmírnej hry existencie prejavujúcej sa ako čas a zmena a neprerušovaného rozpoznania skutočného 'Ja' ako jadrového pozorovateľa prejavovania sa a a fungovania sveta.
Jeho myseľ, oslobodená od podmieňovania, nie je chytená v bubline ego-identity a preto sa stane skutočným priateľom všetkých živých bytostí.
Videním seba vo všetkom a všetkého v sebe, žije naplnený život.
Jedine mudrc pootvorí dvere k Bohu.

~ Mooji (Anthony Paul Moo-Young) is a spiritual teacher originally from Jamaica. Mooji is a disciple of Sri HWL Poonja, or Papaji, a devotee of the great advaita master Sri Ramana Maharshi.
www.mooji.org

~ Mooji (Anthony Paul Moo-Young)
je duchovný učiteľ, ktorý pôvodne pochádza z Jamajky. Mooji je nasledovníkom Šri HWL Púndža, alebo Papadžího, nasledovníka veľkého majstra advaity Šri Ramana Maharašího.
www.mooji.org

Excellence Reporter 2016
Vlastnícke práva © 2016 Mooji Media Ltd.

http://excellencereporter.com/2016/01/06/mooji-what-is-the-meaning-of-life/