Všetko je Dokonalé

" zistite kým skutočne ste kým je vaše telo teplé... "

V duchovných kruhoch často počujeme, že všetko čo sa prejavuje, je dokonalé také aké to je, a odkiaľ to pochádza —Boh, Vesmír, Jednota, alebo akýkoľvek výraz by sme chceli použiť—je úplne kompletné a úplné. Ak to je tak, prečo potom tento sen, táto nočná mora duality? Nikto so zdravým rozumom by nevytvoril takú nočnú moru plnú utrpenia... DOKONALÉ

Teraz to nazývate nočnou morou, ja to volám nebeskou hrou. Keby sa to čo je dokonalosť neobjavilo ako nedokonalosť, nemali by ste ani predstavu o dokonalosti. Keby ste nepoznali smútok, nemohli by ste si užívať radosť. Keby ste nemali zmysel zlého, nemali by ste zmysel dobrého. Keby ste nemali zmysel bytia osobou, nemali by ste schopnosť mať vzťah so žiadnou bytosťou. Keby ste nemali zmysel 'Ja', nemali by ste zmysel 'druhého'. Keby sa to dokonalé neprejavovalo ako rozličnosť, nemohlo by byť vôbec žiadne prežívanie.

Život je tu určite na ochutnávanie týchto rozličných chutí a zároveň pamätanie si čím ste za hranicami limitovaného zmyslu osobnej identity. Viete kým skutočne ste? Zdá sa, že zabúdame našu pôvodnú prirodzenosť a otvárame sa nesprávnemu pochopeniu svojho 'Ja', ktoré nám prináša bolesť. Toto nepochopenie nám tiež dáva dojem autonómie, súkromia, tvorivej hrdosti, ale zdá sa, že zatieňuje intuitívne rozpoznanie našej najvnútornejšej harmónie a celistvosti. A tak musíme prejsť touto hrou existencie a použiť všetky svoje sily, aby sme rozpoznali našu skutočnú podstatu. Vo svojom prejavení ako ľudské bytosti, vedomie pokračuje v tvorení prostredníctvom ľudského nástroja.

Ľudské bytosti nie sú vlastníkmi alebo tými kto kontroluje vedomie; sme prejavmi vedomia. Nie sme iba postavami v existencii; sme existenciou samotnou a svedkom existencie, ale ak sme hlboko ponorení v identite bytia osobou, hra sa bude zdať ťažšou, menej láskavou a zmätenejšou. Tá ťažoba je tiež prejavom vedomia. Nie je možné pre to čo je dokonalé, aby sa to stalo nedokonalým. Jediným spôsobom ako sa to môže stať nedokonalým je, že o tom sníva. Možno preto sa to nazýva prebudením—je to prebudenie zo spánku a ignorancie egoickej identity. Keď sa vrátime späť k svojmu 'Ja', začneme byť vďační za veľkoleposť tejto hry. Keď sa prebudíte, zistíte, že toto všetko je snom, že ste vždy boli iba touto celistvosťou. ‘Nočná mora’ je jednoducho súčasťou toho sna a je vytvorená zväčša z egoických myšlienok: ‘Ja chcem toto, ja nechcem tamto, ja, ja, ja, mne, mne, moje...’ Niekedy si myslíme, ‘Keby to bolo na mne, mohol by som vytvoriť lepší svet.’ Ale keby ste mali možnosť voľby, aj tú najvyššiu voľbu, čokoľvek vytvoríte, je to omnoho menej než život dáva teraz. Keby ste si mohli vybrať, vždy by ste si vybrali zážitky s čokoládovou chuťou a nerástli by ste alebo sa nevyvíjali. 

Niekedy rastieme skutočným spôsobom prostredníctvom ťažkých zážitkov, prostredníctvom ťažkostí, prostredníctvom bolesti. Napokon túžime po slobode, pravde a nie po chutných zážitkoch, ktoré sú iba chvíľkové. Aj teraz by váš život mohol byť plný vďaky, ktorú nevyjadrujete. Sú niektorí ľudia, ktorí keby mali vaše nohy, vaše oči, vaše zdravie, boli by plní vďaky. Nemajú ich a aj tak sú plní vďačnosti. A do takej miery majú radosť, majú v sebe pokoj. Niekedy ľudia, ktorí majú omnoho menej ako to najhoršie čo máte, prejavujú viac vďačnosti ako vy, kto má oveľa viac ako to o čo by sa oni mohli snažiť. Ak sa chcete dostať von z tejto nočnej mory, začnite hovoriť ďakujem. Nájdite veci za ktoré môžete povedať ‘ďakujem’. Sú mnohé, je ich oveľa viac ako tých za ktoré nemôžete povedať 'ďakujem'.

Celá táto manifestácia je stále Edenovou Záhradou, ale my to nevidíme, pretože vidíme očami kultivovanými v nedokonalosti, ignorancii, sebeckosti. Keď sa pozeráme cez oči svojho 'Ja', všetko sa stane nebeským. Keď niekto prežíva Pravdu, nie je to tak, že tento svet je nahradený iným. Je tu to isté, ale oči sa zmenili z očí osoby na oči prítomnosti. Stanú sa znova úplnými a vidia dokonalosť aj v zdanlivých nedokonalostiach života.

Hovorí sa, ‘Nevidím svet taký aký je; vidím svet taký aký som ja.’ Za čokoľvek sa pokladáte, vidíte svet cez tie okuliare. Je jedna Zem, ale bilióny svetov, pretože v každom tele je vytvorený súkromný svet z identity, túžby, podmieňovania, vzdelávania, zvykov, fantázie, pripútanosti, predstáv. Všetko toto vytvára jedinečný svet, každý so svojimi vlastnými preferenciami, obľubami, túžbami, predsudkami.

Iba ten, koho myseľ bola vyčistená od ega, vidí veci tak ako sú. A v tom ako veci skutočne sú je dokonalosť. Iba o tom môže byť povedané, že je skutočne univerzálny, čo znamená, že je univerzálny v pochopení a vnímaní. Všetci ostatní prináležia ku kmeňu—kmeňu myslenia, kultúry. Iba ten kto je vyprázdnený od konceptov alebo oslobodený od hypnózy osobnej identity a podmieňovania, je slobodný, to je Budha. Ten je slobodný od ilúzie kontrolovania existencie. Nemá stratégie ani v ňom nie je strach. Pohybuje sa v prirodzenej harmónii s vesmírnym Bytím.

This is a mortal body, but the immortal and timeless Being is dwelling inside it for a while. Find out who you truly are while your body is still warm... and be happy.

Toto je smrteľné telo, ale na chvíľu v ňom pobýva nesmrteľné a nadčasové Bytie. Zistite kto skutočne ste kým je vaše telo ešte teplé... a buďte šťastní.